Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego we współpracy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich przystąpiło do organizacji kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU. Konkurs realizowany jest pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, JM Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego. Patronem medialnym jest wydawca multiportalu rolnego „Agropolska” i dwumiesięcznika „Hoduj z Głową-Bydło”. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w listopadzie 2017 roku podczas IV Forum Sektora Wołowiny w ramach Centralnych Targów Rolniczych.

Celem Konkursu jest integracja środowiska hodowców bydła mięsnego i opasowego z sektorem przemysłu mięsnego, upowszechniane wiedzy o chowie i  hodowli bydła ras mięsnych, ukazanie znaczenia tego działu produkcji rolnej dla bioróżnorodności i dla gospodarki narodowej. Kapitułę Konkursu stanowią przedstawiciele organizatora Konkursu, Patronów Honorowych i Patrona Medialnego.

W wyniku konkursu zostaną wyłonieni najlepsi  producentów bydła mięsnego za rok 2017 w następujących kategoriach:

1. producent bydła opasowego,
2. producent jałówek i buhajów hodowlanych,
3. producent odsadków,
4. grupy i organizacje producentów bydła mięsnego.

Zwracam się z propozycją rozpropagowania idei Konkursu wśród hodowców i producentów bydła mięsnego oraz zgłaszania kandydatów do tytułu PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2017 w oparciu o załączoną ankietę w terminie do 10 września 2017 roku.

Ankiety oraz regulamin Konkursu można pobrać w zakładce ZGŁOSZENIE

Wypełnione ankiet należy przesłać pod adres: Ogólnopolski Konkurs PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2017,  ul. Toruńska 30/45, 85-023 Bydgoszcz