Polskie Zrzeszenie
Producentów Bydła Mięsnego

Prezes Zarządu
Jerzy Wierzbicki
tel.: 728 328 800

Fundacja Edukacji Ekonomicznej
i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Prezes Zarządu
Sebastian Filipek-Kaźmierczak
tel.: 606 151 501

Adam Oler
tel.: 604 988 818
producentbydla@ogolnopolskikonkurs.pl