producentbydla@ogolnopolskikonkurs.pl

 

Monika Przeworska

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

tel.: 668 495 304, e-mail: monika.przeworska@pzpbm.pl