Minął termin nadsyłania zgłoszeń w roku 2017.
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do kolejnej edycji Konkursu w roku 2018.